Arsen Dedić - Bit Ces Uvijek Moja

Song Rating: 9.14/10

Song lyrics:

Bit æeš uvijek moja
I dio moga sna
Bit æeš uvijek moja
I tvoj æu biti ja
Bit æeš uvijek ista
Onakva kakvu te znam
Bit æeš uvijek sa mnom
I kada budem sam
Sve do juèer moja ljubav


Moja tajna sad si ti
Al dugo prijateljstvo
Saèuvat æemo mi
Jer, uvijek bit æeš moja
I misli moje znam
Bit æe samo tvoje
I drugoj kad ih dam
I drugoj kad ih dam
I drugoj kad ih dam

Date of text publication: 16.01.2021 at 17:31