Dan Nguyen - Ve Dau Mai Toc Nguoi Thuong

Song Rating: 7.11/10

Song lyrics:

Về đâu mái tóc người thương
Tác giả: Hoài Linh
Ca sĩ: Đan Nguyên

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em chiều nao xõa tóc ngồi bên thềm
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói khép tâm tư lại thôi đường hoa vẫn chưa mở lốiĐời lắm phong trần tay trắng tay trời đông ngại gió lùa vai gầy
Lầu kín trăng về không lối chiếu gác cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều

Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi mắt em xanh biển sâu mắt tôi rưng rưng sầu lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu

Đường phố muôn màu sao thiếu em về đâu làn tóc xõa bên thềm
Lầu vắng không người song khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thềm

Date of text publication: 17.01.2021 at 15:03