FaithMusic Manila - Kapahingahan

Song Rating: 9.26/10

Song lyrics:

Noong una pa lang
Ako ay inibig Mo
Binigay Mong lahat
Mahanap Mo lang ako

Kapahingahan, nasumpungan
At kagalakan, kalakasan
Natagpuan

Hinanap ako
Ng pag-ibig Mo
Kasaganahan nararanasan
May kapayapaan at kaligtasan
Hesus Ikaw ang kapahingahan koInalay ang buhay
Pag-ibig na tunay
Sadyang kay tamis
Kagandahan Moy magpakailanman

Para sa Yo
Ang awit ko
Para sa โ€˜Yo
Ang tinig ko

Para lang sa Yo
Iniaalay ang buhay ko
Para lang sa โ€˜Yo

Date of text publication: 17.01.2021 at 16:42