Mikael Wiehe - Nadja

Song Rating: 9.19/10

Song lyrics:

Nadja, vem har tatt dina vantar
Nadja, vad har hänt med din sko
Medan flingorna faller
Medan skuggorna växer
Är det nånting som droppar
Som är klibbigt som blod

Nadja, har du redan lekt färdigt
Nadja, är det roliga slut
Fick du inte va med mer
I det nya Europa
Och vad är det som rinner
Från din trasiga blus

Nadja, vem har tatt dina somrar
Vem har tatt dina vårar
Vem har stulit din tid


Nadja, vem besköt dina drömmar
Vem begravde din längtan
Vem har tagit ditt liv

Nadja, var är alla dom kloka
Dom som styr och bestämmer
Dom som säger, dom vet
Nadja, var är alla dom starka
Alla dom som regerar
Vill dom ingenting se

Nadja, det är ingen som svarar
Nadja, det är ingen som hör
Medan flingorna faller
I det nya Europa
Finns en blodfläck som växer
Medan drömmarna dör

Date of text publication: 17.01.2021 at 18:13