Sarx - Repiblik Bosal

Song Rating: 7.85/10

Song lyrics:

Bo bo, bo,bo, bosal (5)
Repiblik Bosal, libète grimas, egalite MANSONJÈ
Bo bo, bo,bo, bosal (5)
Repiblik Bosal, libète grimas, egalite MANSONJÈ


Repiblik Bosal, libète grimas, egalite MANSONJÈ
Kote koripsyon ap koule a flo wa di SON JÈ
Si pòs elektif yo anvayi ak yon bann KÒ MANTÈ
Nòmal pou libète ekspresyon fè chen fè KÒMANTE
Souvan mande si SAM se tontonn ou BÒPÈ N
Ayiti, twò souvan lantre nan konfli n pou BÒ W PÈ N
ÈN yo SISITE, KREYE anpil DISPARITE
Nou jwenn plis FYÈTE, lè nap di 13 Nov PARIS TE
Vokasyon elit la se premedite SÒ NOU
Ajanse kondisyon pou npran gou lila nan NÒS NOU
Men ksouke tchatcha, li kbat tanbou ASÒTÒ NOU
Inégalité, se sa kmet siy mwens andedan FÒS NOU
Batistè m fèt anfè mpa kwè n ka MANJE L
CV tijèn pap janm konplè koz siyati lse MAS LA
Li refize m pwogrè paske lwè mlèd NAN JE L
Men non patwon wjis se miwa w, se sa kkoz ou wè KRAS LA

Bo bo, bo,bo, bosal (5)
Repiblik Bosal, libète grimas, egalite MANSONJÈ
Bo bo, bo,bo, bosal (5)


Repiblik Bosal, libète grimas, egalite MANSONJÈ

A juste titre mvin defann jistis ak egalite
Sosyete pran konsyans antre nou gen twòp fose
Lutte de cla**e, kouran sosyal la pa pase black-out
Sa kdi yo se milat, ki non w?? Mete mas la out
Ayiti peyi espesyal, pou w bandi fò wlegal
Tit ou selman sifi pou wfè dezòd non capitale
Banm non 2 prizonye san jije nan pénal
Map bòw non 2 potentats nan vil la kgen dwa fè mal
Leta desakralize, sou wgen non wpa bezwen PWOTOKÒL
Lajan fè chen danse e l fè sa kka panse pe Dyòl
Si jenès te kwè nan lekòl li tap ka li FITI L
Li tap konnen bote bouboun se KILÒT ki Ba Li L
Ayiti demen pou mw jis yon ILIZYON
Pa fouti gen chanjman san jèn sispann fè EKSKLIZYON
Repiblik Bosal, zòtèy kap goumak Talon
Pou npa gwòs pou vizyon n dirijan bay rèv nou PIL plan

Bo bo, bo,bo, bosal (5)
Repiblik Bosal, libète grimas, egalite MANSONJÈ
Bo bo, bo,bo, bosal (5)
Repiblik Bosal, libète grimas, egalite MANSONJÈ

Le rap est encore jeune

IMPOSANTS, Up2date, Amazan ... Roro du 109

Date of text publication: 17.01.2021 at 07:36