Skyforger - Long I Heard, Now I See

Song Rating: 8.43/10

Song lyrics:

Sen dzirdēju, nu ieraugu
Dievam sirmi kumeliņi
Dievam sirmi kumeliņi
Sudrabiņa lāsītēm

Tumsiņā Dievs atjāja
Kur liks Dieva kumeliņu?
Jāj, māsiņa, pieguļā
Laid ābeļu dārziņāDieviņš savu kumeliņu
Uz akmeņa dusināja
Lai nerūsa pakaviņi
Aramā zemītē

Uz celiņa es atradu
Dieva jātu kumeliņu
Zelta sedli mugurā
Sudrabiņa iemauktiņi

Date of text publication: 17.01.2021 at 02:59